Nyheder
12-08-2021
Udfasning Corona
31-03-2021
Badmintonskole
07-10-2019
Åben Hal

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og formændene for senior, ungdom, veteran og 60+.
Bestyrelsens arbejdsgrundlag er afdelingens vedtægter. Der er udarbejdet en arbejdsfordeling for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Denne fordeling er en rettesnor for de mangeartede opgaver, som er i bestyrelsesarbejdet.
Regelmæssigt afholdes der bestyrelsesmøde i Karlslundehallernes klublokale. På møderne behandles emner fra udvalgene i de fire afdelinger, eventuelle ønsker fra de menige medlemmer, samt hvad bestyrelsens medlemmer måtte ønske behandlet.

Bestyrelsen består af:


Bestyrelsesformand

Poul Bo Petersen


Tlf.: 46 15 49 08

E-mail:

formand@kifbadminton.dk

Næstformand

Christian Madsen
Ejendomsudvalget

Tlf.: 20 46 76 64

E-mail:

cmogcp@live.dk

Kasserer & banebooking

Henrik Bessel

Tlf.: 50521951
E-mail:
kasserer@kifbadminton.dk

Bank: Spar Nord
Reg.nr.: 9077
Kontonr.: 1380463276

Sekretær

Helle Bessel

Tlf.: 50591957

E-mail:

sekretaer@kifbadminton.dk

Seniorformand

Michael Gøjte

Tlf.: 43 90 95 30

E-mail:

senior@kifbadminton.dk

Ungdomsformand

Flemming Pedersen

Tlf: 29894126

E-mail:

ungdom@kifbadminton.dk

 

Veteranformand

Ole Lundqvist Hansen

Tlf.: 20425899

E-mail:

veteran@kifbadminton.dk

 

60+ formand

Per Schultz

Tlf.: 60243096

E-mail:

aeldre@kifbadminton.dk